Energiatodistukset

 

 

Uusi energiatodistuslaki on tullut voimaan 1.6.2013

Uuden energiatodistus lain myötä kiinteistöihin on laadittava energiatodistus myynti ja vuokraus tilanteessa sekä rakennuslupaa haettaessa uudisrakennukseen.

Energiatodistuksen saa laatia vain pätevöitynyt energiatodistuksen laatija, joka on suorittanut hyväksytysti laatijan pätevöitymiskokeen. Lista pätevöityneistä energiatodistusten laatijoista löytyy sivuilta (www.fise.fi tai www.ara.fi)

 

Tietoa energiatodistuksista:

  • Energiatodistus on työkalu rakennusten energiankulutuksen vertailemiseksi myynti- ja vuokraustilanteessa.
  • Ennen vuotta 1980 rakennetuissa pientaloissa energiatodistus tarvitaan vasta 1.7.2017 jälkeen.
  • Uudet energiatodistukset ovat voimassa 10 vuotta.
  • Lisätietoa osoitteesta: 
    www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130050

 

Energiatodistus vanhaan rakennukseen kannattaa tilata osana kiinteistön kuntotarkastusta, jolloin tarvittavat tiedot rakennuksesta saadaan kuntotarkastuksen yhteydessä ja samalla voidaan käydä läpi asioita, joilla voidaan saada energiankulutusta pienemmäksi.

Kysy tarjous kuntotarkastuksesta ja energiatodistuksesta.

Pohjolan Taloinssit

p. 0400 859 510

 janne@taloinssit.fi

www.taloinssit.fi

Web design: Mainostoimisto Linnukka, Toteutus: Lucci