Kiinteistön kuntotarkastus

 

 

 

 

Rakennuksen kunnon selvittäminen auttaa kiinteistön omistajaa varautumaan rakennuksen ylläpitoon liittyviin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Kuntotarkastuksesta laaditaan selkeä raportti johon kirjataan rakennuksessa havaitut puutteet ja riskipaikat. Raportti antaa ajantasaisen tiedon kiinteistön kunnosta ja kertoo mahdolliset jatkotoimenpide-ehdotukset.

Rakennuksen myyntitilanteessa suositellaan teettämään ammattilaisella kohteesta kuntotarkastus, jolla saadaan ajantasaista tietoa rakennuksen sen hetkisestä kunnosta. Ammattilaisella teetetty tarkastus on niin myyjä kuin ostajankin edunmukaista, jolloin myyjä tietää mitä on myymässä ja ostaja mitä on ostamassa.

Kuntotarkastuksessa selvitetään koko rakennuksen tekninen kunto ja toimivuus läpi aistinvaraisesti ja pintakosteusmittareita apuna käyttäen. Tarvittaessa voidaan tehdä rakennekosteuden mittaus porareikämittauksena tai avata rakennetta, jolla saadaan lisätietoa rakenteen kunnosta ja toimivuudesta.

Kuntotarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja arvioiden perusteella tehdään päätelmät mahdollisten lisätutkimusten tarpeellisuudesta.

Omakoti- ja paritalojen kuntotarkastuksen yhteydessä laaditaan usein myös rakennuksen energiatodistus jos sellaista ei vielä kohteesta ole tehty. Laki velvoittaa kiinteistön omistajan teettämään rakennuksesta energiatodistuksen, kohteen myynti- ja vuokraus tilanteessa. 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130050)

 

Kerros- ja rivitalo-osakkeen kosteuskartoitus

Kerros- ja rivitalo-osakkeen myyntitilanteessa on syytä tehdä pesutilojen ja muiden kosteudelle alttiiden tilojen kosteuskartoitus. Tarkastuksessa käydään läpi pesutilat, wc ja keittiö, eli kaikki tilat joissa on vesipiste.

Tarkastuksessa käytetään apuna pintakosteusmittaria, jolla saadaan paikallistettua rakenteiden kosteuseroja. Laite mittaa rakenteen sähkönjohtavuuden/tiheyden muutoksia eli mitä kosteampi rakenne, sen suurempaa lukemaa laite näyttää.

Rakenteet ja pintamateriaalit tarkastetaan silmämääräisesti läpi ja kirjataan mahdolliset puutteet/havainnot ylös ja annetaan toimenpide suosituksia kohteesta ilmenneiden vikojen korjaamisen suhteen. Epäilyttävissä tilanteissa suositellaan tapauskohtaisesti tarkempia tutkimuksia/mittauksia.

Tarkastuksesta laaditaan aina selkeä raportti, johon on kirjattu kohteesta löytyneet puutteet/viat ja annetaan suositukset korjauksista ja ohjeita kosteusturvalliseen asumiseen.

Pohjolan Taloinssit

p. 0400 859 510

 janne@taloinssit.fi

www.taloinssit.fi

Web design: Mainostoimisto Linnukka, Toteutus: Lucci