Rakentamisen valvonta

 

 

 

 

Uudisrakentaminen

Rakennushankkeelle on nimettävä rakennuslupaa haettaessa vastaavatyönjohtaja eli kansanomaisesti mestari, joka huolehtii rakennushankkeen aikana, että viranomaismääräyksiä, suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudatetaan. Ammattitaitoisella rakennustyön valvonnalla ehkäistään mahdollisten rakennusaikaisten virheiden syntymistä.

Ammattitaitoinen valvoja kannattaa palkata jo rakennushankkeen suunnittelu vaiheessa, koska pitkän työkokemuksen omaavalla valvojalla voi olla kullanarvoisia vinkkejä liittyen rakennuksen suunniteluun ja teknisiin yksityiskohtiin, joihin pystyy vaikuttamaan suunnitteluvaiheessa!

Yleensä pientalokohteissa vastaava työnjohtaja toimii myös rakennushankkeen pääsuunnittelijana eli vastaa kaikkien erityis-, rakenne- ja pääsuunnitelmien yhteensopivuudesta ja toimivuudesta.

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

 

Märkätilavalvonta

Kerros- ja rivitalohuoneistossa tehtäviin märkätila remontteihin asunto-osakeyhtiö yleensä vaatii ammattitaitoisen valvojan huolehtimaan korjaustöiden asianmukaisuudesta ja siitä että noudatetaan rakentamismääräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Asunto-osakeyhtiö vastaa rakennuksen rakenteiden toimivuudesta ja pitkäaikaiskestävyydestä.

Pohjolan Taloinssit

p. 0400 859 510

 janne@taloinssit.fi

www.taloinssit.fi

Web design: Mainostoimisto Linnukka, Toteutus: Lucci